Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która przechowuje, gromadzi a także przetwarza wszelkie informacje dotyczące historii kredytowej i aktualnych zaległości – zobowiązań dłużników, którzy zaciągnęli kredyty zarówno w bankach jak i w instytucjach finansowych SKOK, czyli w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.

Dane kredytobiorców automatycznie trafiają do BIK-u podczas złożenia w banku wniosku o przyznanie kredytu a także po jego zaciągnięciu. Należy wiedzieć, że w BIK-u znajdują się nie tylko dane osobowe, ale także dane dotyczące wszystkich zobowiązań wobec banków i informacje o zadłużeniu – w tym należy uściślić takie szczegóły jak rodzaj zobowiązania, data zaciągnięcia kredytu i okres jego spłaty jak i rzecz jasna wyznaczone terminy jego spłaty.

Wśród społeczeństwa często panuje przekonanie, że w BIK-u znajdują się tylko i wyłącznie dane kredytobiorców, którzy swoje zobowiązania spłacali nieterminowo czy też zalegali ze spłatami. Otóż tak nie jest i trzeba społeczeństwo uświadomić, że BIK jest instytucją, która przechowuje i przetwarza dane WSZYSTKICH rachunków kredytowych – w tym tych spłacanych prawidłowo jak i tych dawno zakończonych/spłaconych. W stwierdzeniu tym trzeba obowiązkowo zaznaczyć, że w przypadku terminowych spłat rat i w konsekwencji zakończenia spłaty kredytu informacje w BIK mogą przestać być przetwarzane, nie mniej jednak coraz częściej podczas zaciągania kredytu podpisujemy zgodę na przetwarzanie swoich danych nawet po spłaceniu całego kredytu. Jest to jak najbardziej dobre posunięcie, gdyż wtedy nasza historia kredytowa przybiera pozytywny charakter i tym samym otwiera nam furtkę do innych często większych kredytów, które banki mogą nam przyznać bezproblemowo – wszak jesteśmy wiarygodnymi kredytobiorcami. A jak to się ma w przypadku osób, które nie spłacały swoich zobowiązań finansowych w terminie? Dane te są przetwarzane bez ich zgody przez okres 5 lat a dodatkowa znowelizowana ustawa mówi, że dane te mogą być przetwarzane przez okres nawet 12 lat w celu stosowanych przez banki badań statystycznych.

Podsumowując, pozytywna historia kredytowa jest najlepszą rekomendacją wizerunku finansowego każdego kredytobiorcy, gdyż nic tak pozytywnie nie wpływa na decyzje banków w kwestii przyznawania kredytów jak nasza nieskażona historia kredytowa, która nie tylko stawia nas w pozytywnym świetle, ale także nierzadko ułatwia nam niższe oprocentowanie potencjalnego kredytu, czy też obniżenie związanych z kredytem opłat.

Kredyt bez BIK · Biuro Informacji Kredytowej